Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  志廣州貢肉苴SKchar2丁香零陵香𥙷骨脂舶上茴香没藥没石子五色藤寰宇記廣州産

  枝東觀漢記南海舊獻茘枝奔馳險阻為患孝和時唐羌上書言狀遂罷元和志廣州貢

  甘子元和志廣州貢鼈皮唐書地理志廣州土貢水馬宋史地理志廣州貢

  元統志廣州有赤魚魚鱘龍魚鳯尾魚短頭魚馬交魚之屬名品甚多鵕䴊南越志增城縣

  多鵕䴊水經注鵕䴊山雞也光彩鮮明五眩耀利距善鬬以家雞𨷖之則可擒也

         協修官應藻恭纂

         總纂官廖鴻藻恭覆輯

         校對官牛鎮恭校