Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  聚士多愿慤少浮華可與進於道朱子濂溪祠堂記

  簡質是安市井貿易自日用飲食外珍竒之貨不

  售宋州郡志

 ︹城池︺韶州府城周九里三十歩門五東南池長六百丈東北池長四百四丈西臨武水北

  倚筆峯山南漢時建 本朝康𤋮十六年修北門添築子城乾隆十年慶十三年重修 曲江縣

  樂昌縣城周三百六十丈門四南臨武水東濱禄溪明洪武二年建 本朝順治十

  六年修雍正七年重修仁化縣城周二百八十丈門四東臨河西南北有池共二百八

  十五丈明成化四年本朝康𤋮二十三年修 乳 源縣城周一百八十三丈有奇門

  二南臨河東西北有池長七十五丈明洪武元年建 本朝康熙二年修二十五年重修翁源

  縣城周四百六十七丈門三池廣二丈明天順六年建 本朝順治十年康熙十三年乾隆