Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/188

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  上𤑔以示曾曾不為動賊縳曾復解之者三曾罵愈厲遂焚死于碓旁同邑呉元會妻陳氏順治七

  年兵掠彩塘鄉陳間變偕其女三娘與從女大娘同投井死兵退出其尸顔色如生陳某妻

  翁氏海陽人夫卒閉户自經陳阿戍妻張氏名順娘海陽人阿戍入山樵採

  死于虎氏走拾殘骸歸入室刺喉垂斃姑救之甦𦵏夫畢夜縊於床時年十七楊鍾蘲妻

  謝氏海陽人年十七歸楊二十五而寡至七十而卒有婢感其節亦相守不嫁同邑劉茂⿰嵗羽 -- 翽

  梁氏年十八歸劉二十四而寡卒年七十有六苦節與謝相似云曾敬妻黄氏

  順治三年九軍賊破城氏閉户自經同邑郭用章妻曾氏為賊劉公顯所掠不屈遇害魏學

  銓聘妻呉氏揭陽人年十五未嫁而學銓卒女聞訃即奔喪守志迄大祥扶病撫棺哀

  泣遂謝名選母李氏揭陽人值亂舉家為賊所擄把石自沈名選救之得不死

  俟閒偕女純玉及子婦陳氏俱自經明選死之賊解李繯己氣絶棄屍城下經宿李忽甦得歸事定