Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  動惠諸邑十年再役獨歸善三役力請減之又築三隄以捍西湖水闢西關引湖環而東注尋擢廣

  東副使張祐廣州人正德中守備惠潮盜魁劉文安李通寶嘯聚為患祐直搗其穴以次削

  劉炎宣城人嘉靖初知和平縣時邑新造炎至創公署建月城招民以實閭井修立學社

  擇民子弟教之平定羣盜邑賴以安李信興化人崇禎末知和平縣 大兵入粤城破偕其二

  泓遠淑遠闔門死焉

 ︹本朝︺陳應相宛平貢生順治十一年知惠州府秉性剛方善於撫綏民受無事之福卒祀名

  武藎來安人順治十五年為歸善知縣時苦邊寇多逃亡孤丁應徭不堪重困藎特寛宥

  之東平鹽埠為通邑盜患力請禁革勘遷海界萬軍雲集獨能多方安置不致顛連㝷以勞瘁卒官

  民咸感泣沈時鳳陽人順治四年為永安知縣流寇攻城時親冒矢石出奇制勝築子城造雲

  車防禦周密閲三月而援兵至城得保全尹惟日茶陵州人順治十七年知和平縣時九連