Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西梧州府懷集縣界一百里南至四會縣界一百二十里北至清遠縣界一百三十里東南至四會

  縣界一百六十里西南至高要縣界一百四十里東北至清遠縣界一百九十里西北至懷集縣界

  一百五十里漢南海郡四會縣地宋元嘉十三年分置綏建郡領新招化𫎇化穆等縣齊因之隋平

  陳郡廢惟存化𫎇縣屬南海郡唐武徳五年復置新招化穆化𫎇縣皆屬南綏州貞觀元年省新招

  十三年省化穆以化𫎇縣屬廣州五代因之宋開寶六年又省化𫎇縣入四會明嘉靖三十八年

  分四會置廣寕縣屬肇慶府 本朝因之開平縣在府東南二百六十里東西距九十里南

  北距九十里東至廣州府新會縣界六十里西至恩平縣界三十里南至廣州府新寕縣界四十五

  里北至高明縣界四十五里東南至新寕縣界五十五里西南至恩平縣界五十里東北至鶴山縣

  界五十五里西北至恩平縣界四十里漢合浦郡臨允縣地東晉初為新寕郡地後為新會郡地宋

  元嘉中分置義寕縣仍屬新會郡齊以後因之隋于縣置岡州大業初州廢屬南海郡唐開元中屬