Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  屬新寕郡齊因之後廢唐武徳四年復置屬新州貞觀中省新昌廢縣在新興縣東唐

  武德四年析新典縣置屬新州貞觀中省縣志在縣東四十餘步今新昌驛即其舊址索盧

  廢縣在新興縣南隋書地理志新興縣有舊索盧縣大業初廢入蓋梁陳間所置也唐武德四

  年復置屬新州乾元後省入新興舊志在縣南三十里下盧村舊址猶存臨允廢縣

  興縣南七十里漢置屬合浦郡三國吳改屬蒼梧郡晉永和中改屬新寕郡齊曰臨沇梁陳間廢

  南興廢縣在新興縣東北晉永和七年置為新寕郡治梁陳間廢羅水廢縣

  在陽春縣西南唐書地理志春州南陵郡羅水縣天寶後置寰宇記開寶六年省入陽春在縣西南

  九十莫陽廢縣在陽春縣西晉置初屬高興郡後屬高涼郡宋齊後廢寰宇記縣以

  漠陽江為名流南廢縣在陽春縣西北隋書地理志銅陵縣有舊流南縣開皇十八年

  改曰南流又有西城縣皆大業初廢入寰宇記西城隋分甘東縣置舊志流南縣梁置在縣西北三