Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   緑雲溪輿地紀勝在合浦縣東北一百八十里通志謂之古欖水源出縣東北歸德鄉六瀆

   村流經博白縣界由永安鄉入亷江鐘灣在合浦縣南七里有灣接江通海明統志宋政和間

   靈覺寺鐘一夕飛去既明懸空而下鐘猶濕灣旁居人言灣中每夜有鐘聲謂必與龍戰寺僧鑿去

   頂上龍角乃止至今灣中風起有一物大如車輪藍色湧出波心淡水灣在欽州東南龍

   門之東七十里海濱東達烏雷西望牙山中有巨石淡水出焉舟楫往來常於此汲水瀑布

   灣在欽州西十里輿地紀勝在那容村巨石岸下其瀑自石頂飛激下成深灣歲旱鄉人以石投

   之雨立至圍洲一作潿洲在合浦縣南珠母海中接雷州府界寰宇記引交州記云合浦十八

   里有圍洲周圍一百里其地産珠縣志在縣南冠頭嶺南大海中去海壖約二百里去永安所一日

   程明萬厯六年移雷州民耕住其地十八年設遊擊鎮之二十八年移於永安所珠池

   浦縣東南八十里海中舊唐書地理志亷州合浦縣有珠母海郡人採珠之所寰宇記珠母海去石