Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年間任高州府倅清操自矢督捕有方萑苻屏跡祀名宦李廷樞無錫人康𤋮進士任信宜

  令正身率物約己裕民革私徵省差役絶請託杜苞苴民甚德之在任甫六月卒於官遠近奔赴號

  泣四十三年祀名宦邱崇文奉天人康𤋮二年知化州加意安輯凡兵丁所至供億之費十

  減五六化人祠祀之秦松無錫人康熙十九年令吳川招降土宼豁免荒糧修葺學校卒祀名

  

 ︹人物︺︹漢︺李進字子賢高興人補郡功曹遷都尉永和二年荆蠻叛進爲武陵太守帥兵破之

  在郡九年中平間代賈琮爲交趾刺史奏請依中州例貢士後阮琴以茂才仕至司隸校尉交趾士

  人得與中州同選實自進始︹唐︺馮盎祖寶本龍城人梁大同中爲高涼太守娶於高涼洗

  氏子孫遂爲高涼人盎於隋末盡有番禺蒼梧朱崖地自號總管或說盎曰公克平二十州地數千

  里名位未正請上南越王號盎曰吾居越五世矣常恐忝先業敢自大哉武德五年歸附授上柱國