Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  謝公山與墨江合又陸源在縣北五十里合東江温泉有四一在州東南五十里一在州南

  三十里一在州西北十里一在始興縣南一百六十里卓錫泉一名霹𩆝在州北大庾

  嶺東自石穴湧出相傳六祖過此渴甚以杖㸃石遂湧清泉鳳井泉在始興縣東一里梁

  天監中鳳凰嘗集於此洗鉢泉在始興縣東北三十八里連城寺相傳傳大士洗鉢處

 ︹古蹟︺湞昌故城在州城西南元和志湏昌縣西南至韶州陸路二百三十里嗣聖元年

  始興北界置北當驛路南臨湞水文獻通考韶州領湞昌縣後又改爲保昌縣輿地紀勝引圖經云

  避宋仁宗名改正階故城在始興縣西蕭齊置梁移始興縣來治而故縣廢元和志縣西

  南至韶州一百九十四里寰宇記縣西七里有蕭齊正階故縣城尚存府志宋淳熙丁巳郡守黄邵

  遷治陳坊嘉定丁丑縣今趙彦偃遷許塘紹定初燬於寇端平甲午縣令方遘重創元元貞元年

  治陸源後以舟楫不通復還故治縣志陸元村在今縣東北四十里北岸都有故縣址 按南齊志