Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹建置沿革︺禹貢荆州之域春秋戰國屬楚秦為長沙

  郡地漢置桂陽縣屬桂陽郡後漢因之三國呉甘

  露元年分屬始興郡晉因之宋泰始六年置宋安

  郡泰豫元年郡廢屬廣興郡齊屬始興郡梁天監

  六年置陽山郡隋平陳罷郡為連州大業初改州

  為熙平郡唐武徳四年復曰連州天寶元年改為

  連山郡乾元元年復曰連州屬嶺南道舊唐書地理志屬江

  南西五代初屬楚後屬南漢宋亦曰連州連山郡

  屬廣南東路元至元十七年升連州路總管府屬

  湖南道十九年仍為連州屬廣東道又升桂陽縣