Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  槐長樂人隆慶中賊起槐聚衆衞其所居之玉茶鄉賊屠長樂居鄉凡七十九不敢入玉茶後從

  副使王化擊蘇繼春於泉砂埔後繼不至賊圍之數重力殺數賊創重死朱鳳興寕人充十三

  都巡司弓兵崇禎三年流賊攻破司城𬒳執巡檢匐伏求免鳯罵之縛一晝夜復問從否曰從官不

  從賊賊遂磔之曾紹宗平遠人為縣吏崇禎中賊起戰禦有功授石鎮把總勦壩頭鐵山嶂

  賊生擒全汝器等又斬九蓮山賊謝九功生擒謝一善等升守備後與流賊戰馬蹶徒步力戰死

 ︹本朝︺李恒炱程鄉監生内行醇謹好善樂施順治七八年間勦逆兵興恒炱傾囊以助軍需

  卒𣏌鄉賢謝天慶程郷人質性醇厚常集古人善惡行事規戒里黨𡻕饑力為勸賑鄉人徳

  之康熙五年祀鄉賢李其昌字遜伯程鄉人順治中積軍功至隰州都司康熙十二年告病

  囘次年劉進忠叛賊黨聞風嚮應脅之從逆其昌奮罵之賊遂焚其室殺一家十人縛其昌掘坑生

  埋之子以猷後𫉬賊剖以祭父李焜程鄉人順治間以功授都司性孝友樂施與康熙十三年