Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   巖在靈川縣西三里中有石田高低委曲産石米下有龍泉靈巖在靈川縣西北三十里方

   輿滕覽靈川縣有靈巖大江洞其腹濶數十丈遥望山根横光如練迫視乃知巖在山底水上表裏

   明澈而然巖口僅容小舟擊汰而入水深不可施篙仰撑巖腹而行舊志亦名龍巖唐龍朔初山忽

   晦暝六七日大雷雨龍升而霽山腹遂空高三十丈下臨深淵水從西江來者滙焉棋盤巖

   在陽朔縣東半里有三石洞舊名豹隱洞有石似棋盤有棋子可奕下洞平坦有小竅通後洞别是

   東明巖在陽朔縣東十五里江濱舊有棧道通平樂繡山巖在陽朔縣南十

   里一名獨秀巖分南北南巖曲折即廢新林驛北巖面江即廢新林渡又名青在洞廣福巖

   在陽朔縣南二十里石門天成其中虚朗疊石如龕有羅漢像一名羅漢洞爲陽朔巖洞之冠唐曹

   鄴有翠屏巖在陽朔縣西四十里巖高而明石門三五俯望若屏後立翠屏堡

   巖在陽朔縣北七十里江濱一名甘巖水石窈曲中有甘泉溢流不竭百壽巖在永寕州