Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宇記南溪水東注桂江泝流五里合陽江直抵隱山縈帶二十餘里通舟楫於二江之上下舊志灕

  江南流至鬬雞山南溪水自西南來入焉又西有曲斗潭在白龍洞西回旋數曲東流合於南溪

  白竹湖在臨桂縣西南三十里廣百餘畝冬夏不涸靈渠在興安縣西十里秦史禄

  所鑿以引灕水寰宇記秦史禄自零陵鑿渠至桂林漢歸義侯趙嚴為戈船將軍出零陵下灕水即

  此至後漢伏波將軍馬援開湘水為渠六十里穿度城中今城南流者是因秦舊瀆耳至唐寶厯中

  渠道崩壞觀察使李渤疊石造渠如鏵觜劈分二水每水置石斗門一使制之任人開閉開灕水則

  全入桂江擁桂江則盡歸湘水又于湘水鑿分水渠三十五步以便舟行灕水經縣郭中流宋史溝

  洫志靈渠或謂之秦鑿渠唐刺史魚孟威以石為鏵隄亘四十里植大木為斗門通舟楫然乘水漲

  乃可行宋嘉祐四年提刑李師中積薪焚其石募工鑿之廢斗門而舟以通舊志明洪武末遣御史

  嚴震直修復渠道撤去魚鱗石增高石埭過水泛奔趨北渠而南渠淺澁永樂二年改作如舊置水