Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   北至桂州二百二十里武德四年析始安縣置寰宇記本漢潭中縣地音太康元年分吳所置武豐

   縣於此置常安縣蕭齊又於縣置常安戍梁改置梁化縣隋改曰純化唐永貞元年改曰慕化以避

   憲宗廟諱宋史地理志臨桂嘉祐六年廢慕化縣入焉舊志今有常安鎮猶以故縣為名廣明

   舊縣在義寕縣東北唐末湖南馬氏奏置屬桂州開運三年改屬漙州南漢因之宋初廢今

   有古城墟漢城在臨桂縣東北舊志相傅漢軍伐南越時築遺址尚存故越城

   安縣越城嶺西南元和志在全義縣西南五十里漢高后時遣周竈撃南越趙陀踞險為城竈不能

   踰嶺即此秦城在興安縣西南四十里桂海虞衡志云秦城相傳秦戍五嶺時築在湘水之南

   融灕二水間遺址尚存石甃無恙北近嚴關羣山環之鳥道不可方軌唐光化初馬殷引兵取桂州

   靜海帥劉士政遣將王建武屯秦城即此桂林故衞在府城内明洪武八年建左衞十二

   年改為中䘙又有桂林右䘙與左䘙同建又廣西䕶䘙亦在府城内洪武五年為靖江王府置今俱