Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  經制外委二員分防常安屯秋二汛

  東蘭營守備 千總 把總 經制外委一員

  額外外委一員

   以上義寕等三協十營均隸提督管轄

  梧州協副將駐梧州府左右二營都司守備右營駐城外千總

  二員 杷總五員二駐本營三分防岑溪藤容各水汛舊設四員嘉慶二十

  年増左營一員經制外委七員二駐本營五分防三番廣平卡分界戎墟

  各汛舊設六員嘉慶二十年増左營一員

  潯州協副將駐潯州府左右二營都司守備右營駐貴縣千總

  二員一駐本營一防武宣汛把總四員二駐本營二分防貴平南二汛