Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   拜桂州總管及至官大崇恩信民夷悅服周法尚安成人文帝時為桂州總管後入朝以本

   官宿衞州人李光仕反令法尚討之馳往桂州光仕率勁兵保白石洞法尚捕得其弟光畧光度親

   率奇兵蔽林設伏兩陣始交法尚馳擊其栅光仕大潰遂斬之︹唐︺李靖三原人武徳中授嶺

   南撫慰大使檢校桂州總管以嶺海陋遠久不見德非震威武示禮義無以變風即率兵南巡所過

   問疾苦延見長老宣布天子恩意遠近歡服王晙景城人景龍末授桂州都督州有屯兵舊

   常仰餉衡永晙始築羅郛罷戍卒又堰江水開屯田數千頃百姓賴之後求歸上冡州人詣闕留詔

   即留以須政成在桂踰期年州人刻石頌德裴懷古壽春人聖厯中始安賊歐陽倩擁衆

   數萬剽掠州縣授懷古桂州都督招慰討擊使未踰嶺逆以書諭禍福賊迎降懷古以為示不疑可

   破其謀乃輕騎赴之曰忠信可通神明况裔人耶身至其營撫慰之倩等大喜悉歸所掠出降諸峒

   相率内附嶺外悉平張九齡曲江人坐宇文融謗出為桂州刺史兼嶺南按察選補使張説