Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   撫司幹官胡廷直與東西漕臣集議夢莘謂廣西阻山止當仍官般法廣東諸郡並江或可容客販

   未可遽以二廣㮣行廷直竟以客販變法不三年二廣商賈毁業民苦無鹽復從夢莘官般法

   幾河南人高宗時為廣西運判除轉運副使三仕嶺表家無南物人稱其廉徐天麟

   人夢莘從子權廣西轉運判官所至興學明敎有惠政李椿永平人提點廣西刑獄獄未竟

   者一以平洪之釋所疑數十百人奏罷昭州金坑禁仕者母市南物吳獵醴陵人劉焞經畧廣

   西以獵為本司准備差遣盜陷容貴鬰林等州獵請賞勞誅罪焞於是錄鬱林功誅南流縣尉鬱林

   巡檢人人驚厲不踰時盜悉就擒崔與之廣州人提點廣西刑獄徧厯所部至浮海巡朱

   崖秋毫無擾州縣而停車裁決奬廉劾貪風采凛然嶺南去天萬里用刑慘酷貪吏厲民乃疏為十

   事申論而痛懲之高惟肖嘗刻之號嶺南便民榜馬黙成武人為廣西轉運使會安化等蠻

   𡻕飢内寇黙乃上平蠻方畧董槐豪州定遠人淳祐六年櫂廣西運判兼提點刑獄至邕州