Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  明初楊璟兵至額爾吉訥堅壁不下城破被執送京師不屈死 額爾吉訥舊作乜兒吉尼唐古舊

  作唐兀今改正陳瑜雷州人為廣西中書行省都事城被圍佐額爾吉訥守禦甚力及城破拔

  佩刀自刎同時湘潭劉永錫率妻子溺白龍池死又義兵千户曾尚賓守西城及城陷退焚其家以

  死尚賓江西人︹明︺楊璟合肥人洪武初以征南將軍與周興張彬率兵取廣西璟馳至桂林

  破之執元平章額爾吉訥送京師遣諭郡縣及兩江溪峒莫不迎降徐元洪武中為廣西指揮

  東蘭那地賊犯邊元擊斬之平砦二十四胡子祺吉水人洪武中為廣西按察司僉事屢平

  𡨚獄祠廟不載祀典者悉撤毁宋元祐黨人碑在融州山谷舁出掊碎之王佑泰和人洪武中

  為廣西按察司僉事時尋适為按察使嘗咨以政體佑曰蠻方之人漬倫傷化不及此時明禮法示

  勸懲後將難制适從之廣西稱治韓觀虹縣人洪武中為廣西右䘙指揮僉事屢平象州義

  寕古田慶遠諸叛擢都指揮使二十八年討南寕奉議及大藤峽等賊擒賊帥黄世鐵莫金等俘𫉬