Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  日潨比户口十五萬有奇帝甚嘉之田州酋黄明不法檄誅之傳首軍門英淳厚然持法無所假借

  以故人畏服承韓雍之後益持清節僅𢹂一蒼頭之官所賜金幣悉貯於庫威里雖不及雍而惠澤

  葉淇山陽人成化中為廣西按察使僉事南丹土官侵掠鄰境淇撫定之城柳城雒容以

  遏賊衝荔浦賊熾承總督朱英檄進討不踰時平 孔 鏞長洲人成化時為廣西副使猺獞聞

  鏞名相率遠遁尋進按察使荔浦賊來寇總督朱英以兵屬鏞賊聞驚曰此故髙州孔副使耶亟遁

  走鏞追擊平之歐磐滁人成化中充廣西右叅將分守柳州慶遠討融縣八砦猺克之鬱林陸

  川賊猖獗攻破之宏治時平府江永安諸獞進廣西副總兵思恩土官岑濬築石城於丹良莊截江

  括商利帥府令毁之不聽磐自田州還督兵將毁城濬率衆拒擊敗之卒夷其城舒清

  人宏治中為廣西左布政猺獞反側不常清御以恩信皆讋服田州土官襲職酬金幣甚厚清召集

  屬吏示以令章而歸其賄於公帑姚鏌慈谿人宏治中為廣西提學僉事立宣城書院延五