Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   賊吴世琮至執之詣營雄鎮詈罵不屈闔門遇害贈太子少保兵部尚書諡文毅佟鳳彩

   漢軍正藍旗人康熙初為廣西右布政時雲南未定廣西屢遭兵燹人民流離鳳彩悉心籌畫轉餉

   不乏境内安堵傅宏烈進賢人以預發吳三桂不軌得罪戍蒼梧嗣三桂叛宏烈召募義兵

   出龍南庾嶺東迎 大兵擢廣西巡撫佩撫蠻滅寇大將軍印分兵四出復梧潯郡縣數十城後全

   粤底定以雲貴未平疏辭撫篆率兵進討取道柳州柳降將馬承䕃驚悸邀計機宜單騎往為所執

   械送桂陽遂遇害贈太子太師諡忠毅王如辰鼇山衞人康熙十九年督學廣西時呉逆

   變亂學宫鞠為茂草如辰力振興之文學日興黄元驥晉江人康熙十九年任廣西按察使

   會 大兵進復雲南檄使轉餉即兼程趨南寕是時苗疆多阻險延望元驥宣布 朝廷盛德開誠

   化導率響應建議就地募夫充運諸郡得免侵冒瘴癘遠役之苦又為圜轉遞運法自竹洲塘直接

   滇省計里設塘計塘設汛分設目長逐塘遞接更番休息先至者别出賞以旌之前後運糧數百萬