Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 桂林府廣西省治東西距五百五十五里南北距五百里東至湖南永州府零陵縣界三百四十

  五里西至柳州府融縣界二百十里南至平樂府荔浦縣界一百八十里北至湖南寶慶府城步縣

  界三百二十里東南至湖南永州府永明縣界三百七十里西南至柳州府雒容縣界二百五十五

  里東北至湖南寶慶府新寕縣界三百六十里西北至柳州府懷遠縣界二百十里自府治至 京

  師七千口百六十里

︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次

︹建置沿革︺禹貢荆州之域周為百越地秦為桂林郡

  地漢為零陵郡零陵洮陽始安等縣地三國呉甘

  露元年始分零陵南部置始安郡晉因之宋明帝