Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   元水經注云山有涌泉奔流迅激東注於灕水溪中有石如彈丸因以名焉復有石竇下深數丈莫

   䆒其極舊志在七星山東一名彈子巖有二巖皆北向旁有東西二洞穿山在臨桂縣東五

   里為彈丸溪入灕處南溪水出其下山半有穴南北横貫故以穿名又以穴形如月輪桂空或名日

   月巖又以山竦身昻首若與西峯山作鬭亦名鬭雞山灕山在臨桂縣南寰宇記在臨桂縣

   南二里灕水之陽因名一名沉水山其山孤拔下有澄潭上高三百餘尺週迴二里可容五百家旁

   有洞穴廣數丈南北直透上有怪石欹危藤蘿榮茂民保以避寇舊志在縣城外東南隅陽江入灕

   處突起水濱形如象鼻郡人名為象鼻山明初師圍靜江別將朱亮祖屯於東門象鼻山下即此北

   麓有洞名日水月洞門踞江透徹山背頂高數十丈其形正圓儼如月輪故名宋范成大有銘

   山在臨桂縣南三里其形側起勢如昻首欲飛亦日雉巖南溪山在臨桂縣南寰宇記

   在臨桂縣南五里聳㧞千尺烟翠凌空其溪東注桂江舊志在縣南七里山東南有劉仙巖巖旁又