Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  狀乾德歛兵謝本因請以宿桑八峒不毛之地賜之南荒遂安轉運判官許彦先某通湖南鹽於廣

  西計口授民度可得息三十萬本言桂管民貧地瘠恐不堪命議遂格謝麟甌寕人元祐初

  知桂州融江有夷警將吏議致討麟部土人使極南而北兵止屯近郡賴以全者甚衆徐勣

  南陵人哲宗時選桂州教授王師討交阯轉運使檄勣從軍餉路瘴險民當役者多避匿捕得千餘

  人使者使勣杖之勣曰是固有罪然皆饑羸病乏不足勝杖使者怒欲並劾勣勣力爭不變郭逵宿

  留不進勣謂副使趙卨曰師出淹時而主帥無討賊意何由成功因具蠻人情狀疏於朝既而逵卨

  果皆以無功貶沈晦錢塘人紹興問為廣西經畧知靜江府南州蠻酋莫公晟歸朝用為本路

  鈐轄羈縻之後遁去旁結諸蠻𡻕岀為邊患晦選老將羅統戍邊招誘諸酋諭以威信皆詣府請降

  晦犒遺之結誓而去自是公晟孤立不復犯邊高登漳浦人紹興中由富川簿調古縣令豪民

  秦琥不法登置之死一郡快之桂帥胡舜陟以古縣為秦檜父舊治屬登祀之登不可范成