Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   縣王隱志無永初志有何徐志無新志云今縣南有常安堡新平廢縣在馬平縣南唐

   武德四年置貞觀十二年省入馬平廢𧰼縣在雒容縣南元和志象縣西南至柳州六十五

   里陳於今縣南四十五里置象郡隋開皇九年郡為縣唐乾封二年復置總章元年割屬柳州唐

   書地理志柳州象縣本隸桂州後來屬宋史地理嘉祐六年廢象縣入雒容 按舊唐志作貞觀

   中置與元和志不合黄水廢縣在羅城縣西北隋書地理志始安郡義熙縣舊置黄水郡

   平陳郡廢大業初併廢黄水縣入焉唐書地理志融州融水本義𤋮縣武徳四年析置黄水縣天寶

   初併入武陽安修廢縣在羅城縣西北唐書地理志融州融水縣武徳四年析置安修

   縣貞觀十三年省入臨牂柳嶺廢縣在柳城縣西唐書地理志武德四年置龍州並置柳

   嶺縣貞觀七年州廢省柳嶺舊志今縣北古清河入江處有古城村即古縣融水廢縣

   在融縣西南齊置齊熙縣兼置齊熙郡治此隋改縣為義𤋮唐復改為融水為融州治明初省入融