Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鏡湖方輿勝覽在賓州南三十五里濶五頃又有明鏡湖在上林縣西南一里羅坡潭

   在武緣縣東四十里其深不測相傳中有龍窟西合南流江馬潭方輿勝覽在賓州東七里

   通志馬潭塘在州東二十里旱禱於此下遠潭在古零土司治後濶數丈其水澄碧

   珠池在府南二里布雍泉在武緣縣南菖溪北又應衆泉在縣西陸楚橋西

   鶴泉在賓州南三十里源出南山東通鷹砦泉合李依江潮泉在遷江縣西八十里泉水

   涌出一日三潮流至羅月鎮入紅水江那霸泉在土田州西五十里四時不竭咘蘭

   泉在土田州北上隆故州東二里源出州東北十三里四圍山南入右江黄牛灘

   江縣東七里紅水江中有石突出形如黄牛水𫝑洶激舟觸輒壊其尾曰銅鼓灘尤險白瀑

   灘在遷江縣東北八里有水入紅水江江口瀑高丈許水𫝑下奔形如瀑布涌泉井

   北舊城東北三里其水一日三涌潭布井在武緣縣南四時不涸灌田數頃