Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   都龍山在宜山縣西寰宇記在東璽縣北三十步文筆山在宜山縣西六十里

   徳勝鎮夫秀挺出又羊角山在縣西七十里屏風山在縣西八十里相近又有香爐山宜山

   在宜山縣北一里羣山多高大此獨卑小下臨龍江宜於登眺故名唐名宜州以此會仙山

   在宜山縣北一里亦名北山盤曲數里中有白龍洞潛通龍隱洞又山旁有青鳥山天門山

   在宜山縣北二里兩峯如筍崒嵂㕘天亦名天門拜相山相近者曰盧山龜山在宜山縣北三

   里以形似名相近又有鐵城山又壽山在縣東北二里朱砂山寰宇記在宜州東北隔龍

   江三日山在宜山縣東北十二里其形特立而圓故名隔江與月山對峙東山

   河縣東一里石壁峭立儼如屏障又有南山在縣南一里與東山對峙翠峯矗立頂上有泉

   場山在天河縣東二里形如幞頭縣治依其麓又東一里曰鳯頭山文峯山在天河縣

   東十五里高出衆山之表北陵山在天河縣東南十五里山麓有泉榜山在天河縣