Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   霸陵山在東蘭州東南一里峯𢌞路轉曲折玲瓏林木薈蔚為一州勝境九曲山

   在東蘭州南八十里巖洞盤旋峯巒曲折又南十里有十八鶴山青雲山在東蘭州西十

   里横亘綿遠相近為雷山上有關隘武篆山在東蘭州西八十里一名五篆山聳秀菁葱上

   多大猿奇鳥幽洞山在東蘭州西北九十里林麓深邃雙鳳山在東蘭州北二

   十五里又五里為福山虎山在那地州南十二里以山形蹲踞而名相近有兜婁山又南三

   里曰紅山感現山在那地州西南五十五里翠靈山在那地州西四十里巴羅

   山在那地州西六十五里即巴羅江水發源處登龍山在那地州東北十里又十里曰

   折登金雞山在南丹州東一里𫎇寨前紅盆江水迤邐繞其東南二面長春山

   在南丹州南三里峯巒曡矗又為青雲峯青雲之水出焉都利山在南丹州南二十里都泥

   江出三寳山在南丹州西二里有辛周坑舊採錫處秀陵山在南丹州西二