Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  年置在宜州西二百九十三里富安監在河池州寰宇記富安砂監在宜州西一百三十里

  九域志富安監淳化二年置在州西南一百五十七里又有寶富一銀場不知何時廢 按寰宇記

  與九域志二書道里遠近不同未詳孰是玉田場在宜山縣西南一百三十里宋置今廢

  籌邊樓在府治後舊名望仙規模壯麗甲於諸樓南樓在府南城上有黄庭堅所書范

  滂傳刻石其中又慈惠樓在府北城上御書閣明統志在府城西二里宋守張自明建

  慶遠堂在府治正㕔之東又宜山堂在慶遠堂後四賢堂在宜山堂後因馮京黄庭堅趙抃

  吕璹以名瘞鶴堂在府城南龍塘

 ︹關隘︺東關在宜山縣東明成化三年壘石為垣以䕶民居亦曰迎恩關又西南二廂亦各為關

  皆設兵防守其西關曰香山關雷山關在東蘭州東北七十五里與河池州三旺里接界

  石門關在那地土州東十里盤利關在那地州東北一里大山關在南丹土