Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  成化中擢福建臬副厯廣藩不避强禦所至有聲升副都御史巡撫四川奏改馬湖土知府為流俊

  天性剛毅遇事敢為尤砥礪清節高嵩宜山人宏治中舉於郷伴讀興府世宗即位錄功拜

  太僕少卿遣行視京營諸處操騎及順保和三郡馬政會議大禮有上言乞遷顯陵者嵩極言不可

  乃止遷太僕卿上言馬政便宜數事甚著剴切李文鳳宜山人嘉靖進士厯官雲南僉事以

  疾歸性簡亮博識書傳更勤諮詢著有月山叢談陳學䕫宜山人嘉靖進士知江夏縣以

  卓異擢御史甚著風采巡按陜西禦賊有功復按雲南以骨鯁亷直得罪左遷後復擢湖廣常岳兵

  

 ︹本朝︺高熊徴宜山人順治庚子副貢生康熙十三年呉逆搆亂孫延齡叛時岑溪失守偽總

  兵陳士龍據之熊徴與邑紳士募鄉勇斬士龍復岑溪十八年授桂林教諭興學勸士文風丕變後

  升井陘知州廣西巡撫彭鵬亷知其實特疏薦之超擢兩淮鹽運使在官多惠政璩之潤