Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  國妻李氏河池人生一子甫週𡻕世國死氏年少家貧嘗撫子德明泣曰吾所以不死者

  以有爾在也後德明從征古州殁於軍氏哭失明終身茶苦乾隆二年 旌同縣劉士元妻王氏莫

  踰綱妻陳氏劉王氏楊李氏均乾隆年間 旌陳國球妻覃氏思恩人夫亡守節嘉

  慶八年 旌

 ︹仙釋︺陸禹臣河東人避亂入南嶽遇道士授以仙術且謂曰汝得志當在山窮水絶處乃跋

  涉隱宜之北山居巖修煉後仙去呉優宜山人為州吏遇異人授一杖欲有所往攜之頃刻

  至家去郡治三十里每日昏暮歸家昧爽在郡人咸異之後卒櫬至桃源山重不可舉俄頃螻蟻啣

  土蓋棺成一巨塜鄉人因立廟祀之羅仙宜山人嘗牧牛於會仙山下一日遇老翁飲以水一

  勺身遂輕舉步如飛後仙去盧德洪宜州人幼棲南山廣化寺一旦失所在郡守張自明

  寓京師一僧來謁曰小僧宜州人住廣化寺姓盧名徳洪聞君任吾州故來謁遂留談出一履為符