Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   障又萊山在縣東五里寳積山在遷江縣東南二里曡石崔嵬不通道路山巔稍平可居

   亦曰堡積山鷓鴣山在遷江縣東南隔清水江十里巖谷險峻亦名白鶴山下有白龍洞

   紗㡌山在遷江縣東南隔清水江八十里以形似名有巖可容百人巖中有水不竭

   髻山在遷江縣南十里兩峯並峙相近曰佛頂山岜梧山在遷江縣西南五十里

   印山在遷江縣西隔紅水江二里中有八仙洞山半有遇仙巖巖内産鴛鴦石亦曰鴛鴦窩

   煙合山在遷江縣西三里層巒曡嶂巖壑深嶎雲常聚其上古黨山在遷江縣西十

   瓦山在遷江縣西三十里有巖上層玲瓏光徹可容數百人下層平坦可居牛畜

   山在遷江縣西四十里武節水出此泊艦山在遷江縣西北五里下有巖容數百人有

   石筍甚奇舟行經此多駐觀故名永昌山在遷江縣北七里又有甲山在縣東北十五里

   馬陂山在上林縣東四里北江經其下名馬陂江又雙山在縣東二十五里磨山在縣東四