Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   頗幽暗然炬而入内復光明旁多竹樹中有池三道産金魚暖巖在土田州北明統志在思

   城土州南十五里其巖深邃可蔽風雨七星坡在武緣縣西三十里仙女洞

   緣縣西南三十里石巖深廣三面皆石壁亦名朝天巖智誠洞在上林縣東二十里矗立

   千仞明統志唐韋厥隱居處白雲洞在上林縣北二十里常有白雲覆其上羅洪

   洞在上林縣東北五十里明統志宋韋旼隱此石洞在土田州北明統志在上隆州治東

   一名隱仙洞𢑱江峒在安定土司東一百五十里峒勢條直如巷中㵼小水前横大江

   大察峒在安定土司北五十里猺蠻穴聚其中最為險扼府江在府南其源有二一

   曰東溪在府東北一里源出三台山一曰西溪在府西北二里源出筆架山夾城而南至府南合流

   又南入武緣縣界與西江合䭾𫎇江源出那馬土司界標嶺東北流經鷹山下至府北

   四十里一曰清水江又東北入紅水江南流江在武縁縣東南二里源出上林縣大明山