Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   備司萬厯四年復置縣六年移還江西岸舊址即今治𫎇州舊城在永安州治南元和

   志𫎇州東至富州九十里西北至荔浦縣八十里本漢蒼梧郡茘浦縣地隋開皇十年分置隋化縣

   屬桂州唐武德四年於此置南恭州貞觀八年為𫎇州因𫎇水以為名領立山正義東區三縣又

   立山縣郭下本隋化縣武德四年改置立山縣屬荔州改屬𫎇州宋史地理志昭州立山縣熙寕五

   年廢𫎇州入焉舊志明洪武中廢立山縣置古眉寨巡司在今州南二十里古眉蓋即古𫎇之訛也

   成化十三年以地處萬山之中民少猺多難以控禦因復置州移於今治立山舊址今在州治東

   沙亭廢縣在平樂縣西唐書地理志昭州平樂武德四年析置沙亭縣貞觀七年省寰宇

   記廢沙亭縣在昭州西三十五里唐證聖元年置聖厯二年廢有沙亭水在舊縣西北永平

   廢縣在平樂縣東北元和志昭州永平縣西南至州九十里證聖元年割平樂縣永平鄉置因

   鄉為名縣南臨永平水西流入平樂縣界寰宇記開寶五年併入平樂縣志故址在縣東北厯塘村