Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   二年省唐武德四年復置有蕩山在縣西七里唐書地理志賀州蕩山縣天寶後置寰宇記開寶四

   年廢蕩山入臨賀縣為招賢鄉縣志招賢鄉今屬昭平縣桂嶺廢縣在賀縣東北元和志

   桂嶺縣本漢臨賀縣之地吳分置建興縣屬臨賀郡晉改興安縣隋開皇十八年改為桂嶺屬熙平

   郡因界内桂嶺為名唐武德四年改屬賀州西南至州八十二里明統志廢桂嶺縣在賀縣境元末

   省縣志在縣東北一百里桂嶺下崇仁廢縣在茘浦縣西南唐書地理志武德四年

   茘浦縣置崇仁縣屬茘州貞觀十二年改屬桂州後省武龍廢縣在修仁縣西北唐書

   地理志桂州修仁貞觀元年置武龍縣十二年省歸化廢縣在昭平縣西宋書州郡志

   鬱林郡歸化縣疑是江左所立隋書地理志始安郡龍平縣平陳後又置歸化縣大業初廢歸化安

   樂博勞三縣入焉唐書地理志富川龍平縣武德四年析置歸化安樂博勞九年俱省寰宇記歸化

   廢縣在龍平縣西北三十里安樂廢縣在縣東北五里博勞廢縣在縣北三十二里馬江廢