Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   陳之屏妻閏氏蕭上玉妻袁氏蕭露湛妻閏氏林燽妻吳氏莫聯昇妻廖氏王士達妻徐氏陳齊遵

   妻胡氏莫大組妻李氏均乾隆年間 旌傅肇序妻周氏恭城人夫亡守節乾隆二

   年 旌同縣傅肇元妻張氏張淮南妻周氏容而泰妻龍氏常禮端妻莫氏蔣佐妻葉氏烈婦周奇

   章妻李氏均乾隆年間 旌王廷表聘妻汪氏名粹玉富川人幼讀書喜忠孝

   節烈事字廷表表年十八卒氏臨尸哀哭納髪棺中曰他日黄泉以相質也終身足不履庭年七十

   二卒同縣莫尚信聘妻鍾氏王世澤妻義氏汪本淮妻李氏周吉士妻陳氏均乾隆年間 旌

   挺三妻伍氏荔浦人夫亡守節與同縣蔣増蘭妻楊氏均乾隆二十九年 旌

   婦羅氏荔浦人早喪夫誓不易志獞俗少閨範尚聲歌人或以歌誘之正色不為動事姑盡

   孝撫子成立苦節五十餘年潘士成妻潘氏荔浦人守志捐軀與同縣徐呈裴妻

   葛氏均乾隆年間 旌呉維南妻陶氏昭平人夫亡守節乾隆六年 旌同縣黎