Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  王臣妻謝氏黄紹達妻雷氏李元和妻盧氏均乾隆年間 旌李廷鼐妻莫氏

  人夫亡守節乾隆九年 旌同州廖俊妻黄氏盧全忠妻王氏譚應秋妻李氏均乾隆年間 旌

  陸祖尚妻陳氏隆安人夫亡守節乾隆二十八年 旌𫎇殷賚妻吳

  氏横州人年二十三而寡賚棺嘗被火吳以身殉天忽雨人以為苦節所感與同州鄧蕃妻吳氏

  陳任幹妻黄氏侯銘鼎妻翁氏吳若純妻黄氏黄夢龍妻陳氏陳翊妻吳氏均乾隆年間 旌

  象煌妻譚氏永淳人夫亡守節乾隆五年 旌陳堯英妻趙氏

  人年二十二而寡孝養撫孤甲生甲生生二子卒與媳林氏撫孤孫成立年七十餘卒與同州黄洵

  妻林氏均乾隆年間 旌韋氏獞人夫姓名失傳守正不污為强暴所殺乾隆年間 旌

  廷甫妻劉氏宣化人捐軀明志嘉慶三年 旌

 ︹仙釋︺︹晉︺董京元帝時避居横州登高嶺秋夜泛舟於江滸一仙乘槎而來枝幹扶疎光采照