Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   址修建四十四年改建學宫旁仙城書院在武宣縣 本朝乾隆三十四年

  ︹户口︺原額人丁一萬六千九百五十五今滋生男婦大小共六十四萬七百五十四名口計九萬七

   百二

  ︹四賦︺田地九千三百二頃三十畝一分有奇額徵地丁正雜銀三萬二千七百十八兩八錢六分六

   𨤲遇閏加徵銀九百九十九兩五錢九分一𨤲米四萬七百七十四石三斗四升六合六勺

  ︹山川︺白石山在桂平縣南寰宇記阿林縣有白石山色潔白四面懸絶上有飛泉瀑布方輿

   勝覽在潯州南六十里下有白石洞天可達容州勾漏洞天世傳葛仙翁往來其間明統志兩峯並

   列下有巖洞即道書第二十一洞天洞之上有會仙巖煉丹竈八仙石府志攀藤搭梯而上約十里

   方至巖前有煉丹潄玉二泉左有元珠池右有三清巖旁有鵞頸峯大容山在桂平縣南一

   百九十里廣闊數百里通鬱林容縣岑溪博白北流陸川等縣山形四面相似入者迷岀樹木叢茂