Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  趙子崧宋京室建炎初貶龔州未幾放令自便道梗未能歸寓居於潯

 ︹本朝︺嚴滌廣東人康熙初遊平南有文學工詩性倜儻不羈邑子弟多出其門𡻕得脩脯輒以

  周貧及卒友人并其詩稿瘞之表其石曰嚴公詩塜

 ︹列女︺︹隋︺胡氏尹州人夫失姓名有志節為邦族所推重江南之亂諷諭族黨據險而守封密

  陵郡︹元︺桑固遜妻延祐間潯州路守臣巴噶納諤德女名托克托沁夫桑固遜知

  貴州未幾死沁盡斥匳具買棺以殮囑僮僕曰如我死開棺同葬絶食而死奏聞旌表桑固遜舊作

  相兀孫巴噶納諤德舊作八哈納武德托克托沁舊作脱脱真今俱改正︹明︺陸氏女

  人許字未嫁夫卒父母欲别議昏陸守志不奪年八十卒世號曰貞姑朱澄妾貴縣人名

  茉莉嘉靖中澄死有邑豪欲娶之度不能免遂自縊郡守王貞告為文表其墓

 ︹本朝︺黃毓英妻謝氏桂平人年二十一而寡無子守節孝事翁姑雍正六年 旌