Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在昆明縣西二十五里一名列和𫎇山上有石棊盤又名棋盤山山北平坡中有三泉如盆池郡人

   春日遊賞於此商山在昆明縣北二十里一作𨹁山俗謂蛇山其下舊多桃花林滇南紀遊蛇

   山直出雲表如立屏翰府志𨹁山在螺山之北連峯曡巘多藥草紫芝黄獨之屬下有冷泉浴之可

   去風疾縣志㑹城之主山也北為虹山文殊山在昆明縣北二十五里一名𫎇滯雄山上

   有文殊泉龍泉山在昆明縣東北二十里又名太極山上有黒龍潭松華山

   泉山東五里聨絡十峯當三川水口洞口山在富民縣東南三里山下有洞水從中岀

   流經縣南西北入安寕河靈芝山在富民縣南二里舊名赤城化山常産𤫊芝顛卧

   山在富民縣西十餘里一名滇和山明統志縣有三卧謂顛卧嚕卧𫎇課卧也卧譯為和縣志嚕

   卧今名嚕和山𫎇課卧今名無怯和山俱在縣西峯在富民縣西北二十里峯巒有

   九故名九峯北有黄弄山客爭容山在宜良縣東十里為縣鎮山今名犂摩