Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   苦旱明隆慶六年水湧成潭金鯉遊泳於其中遂為一方灌溉之利九龍池在昆明縣城内

   其地蔬圃居半故又曰菜海子平為稻田下為蓮池沿五華之右貫城西南匯於盤龍江達滇池明

   沐氏有别業在其上曰柳營鴛鴦池在昆明縣西二十里聚仙山下其水流入清水河為

   内池入滇水為外池黒魚池在昆明縣東北二十五里一名黑龍江深不可測中有鯈魚人

   莫敢取旁有龍祠禱雨輒應其東南有白龍池在城東北十餘里流入銀汁河瀑布泉

   明縣西三十里寶珠寺後龍泉有四一在昆明縣西南碧雞山下洞内有金線魚故又名金魚

   泉一在昆明縣西勒甸村山中水分青白色上有祠一在昆明縣北商山下湫旁有祠祠西有亭扁

   曰第一泉一在故楊林縣西對龍泉在嵩明州西兩泉相對百餘步合流入嘉利澤

   泉在安寕州北十里亦名碧玉泉一名湯池滇畧滇温泉至多而州之碧玉泉為冠四山壁立中

   為石坎飛泉注焉白雲時起水底可拾針芥明楊慎云温泉在安寕州白崖德勝閒浪穹宜良鄧州