Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 雲南省在 京師西南八千二百里東西距二千五百一十里南北距一千一百五十里東至廣

  西泗城府界七百五十里西至神䕶關接野人界一千七百六十里南至交趾界七百五十里北至

  四川寕遠府㑹理州界四百里東南至廣西鎮安府界一千一百四十里西南至天馬關接緬甸界

  二千三百一十里東北至貴州興義府普安縣界四百三十里西北至吐蕃界二千里

︹分野︺天文東井輿鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州南境戰國時楚頃襄王使莊蹻

  畧地至滇池遂自王秦時通道置吏為西夷滇國

  漢武帝元封二年開置益州郡屬益州部刺史兼

  為牂牁郡西境今廣南府及廣西州地越巂郡西南境今麗江府