Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   岀役丁夫二千人治之洩其水得壤地萬餘頃皆為良田爨僰之人雖知蠶桑而未得其法立道教

   之飼養收利十倍於舊雲南由是益富庶猓猓諸山蠻慕之相率來降收其地悉為郡縣賽音

   諤德齊沙木思迪音囘囘人至元十一年平章政事行省雲南俗無禮儀男女

   往往自相配偶親死則火之不為喪祭無秔稻桑麻子弟不知讀書賽音諤德齊沙木思迪音教之

   拜跪之節婚姻行媒死者為之棺椁奠祭教民播種為陂池以備水旱創建諸路學宫明倫堂購經

   史授學田由是文風稍興西南諸夷翕然款附居雲南六年卒百姓巷哭帝思其㓛詔雲南省臣賽

   音諤德齊沙木思迪音成規不得輒改 賽音諤徳齊沙木思迪音舊作賽典赤瞻思丁今改正

   愛魯克至元五年從雲南王征金齒諸部震服定其租賦平火不麻等二十四砦閲中慶路

   版籍得隱户萬餘以四千户即其地屯田十七年拜㕘知政事平烏𫎇蘿佐山白水叛蠻 愛魯克

   舊作爱魯今改正尼雅斯拉迪音賽音諤德齊沙木思迪音長子至元十七年