Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   詔不通苞苴一㫁以法且去𡚁政之不便民者諸夷歸命邊徼安戢林俊莆田人宏治元年擢

   雲南副使鶴慶元化寺稱有活佛𡻕時集士女萬人爭以金塗其面俊命焚之得金悉以償民逋又

   毀淫祠三百六十區皆撤其材修學宫干厓土舍刀怕愈欲奪從子宣撫官劫其印數年俊檄諭之

   遂歸印進按察使楊繼宗楊城人宏治初以僉都御史巡撫雲南繼宗嘗為雲南副使三

   司多舊僚相見歡然既而出位揖之曰明日有公事諸君幸相諒遂劾罷不職者八人郭緒

   太康人宏治中為雲南叅議孟養思祿孟養思揲搆怨不已巡撫命緒往諭之緒單騎從數人行甸

   日至南甸斬𣗥徒步引繩以登及至孟賴去金沙江僅二舍手為檄使馳過江諭以招徕意蠻人相

   顧驚曰中國使竟至此乎發兵率象馬數萬夜渡江環緒數重從行者懼請勿進緒拔刀叱曰明日

   必渡江思祿聞遣使來聽命祿繼至緒先敘其勞次白其𡨘然後責以叛諸酋聞咸俯伏呼萬嵗請

   歸侵地及前所留使人賀元忠呉縣人宏治中為金騰道兵備副使未久即去行李蕭然