Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  王思訓昆明人康熙丙戌進士博學有文為諸生日嘗為當事聘修志後以翰林檢討督學

  江西典試廣東有近體詩行世陳清嵩明諸生與霑益諸生余聯甲皆尚義康𤋮間東川土官

  祿永明為其弟妻小安氏謀死欲為子世英謀襲其勢方强二人請於蜀撫曰殺命吏而無罪且得

  官恐東川殆難綏靖不如改土設流為便撫從其計東川始安戚藩文晉寕人父俊有狂疾

  康𤋮間阿迷土目盧鼎魁謀逆械繫赴省俊遇之遽曰此吾友必𥼶之押者以為信拘俊送州藩文

  急往白以疾并拘之鄉人共往祈乃𥼶踰年俊殁繼母張氏乖僻不慈病危藩文刲股肉以進乃愈

  張亦感悟嘗語人曰藩文真孝子也張旭呈貢人康𤋮壬戌進士官檢討好讀書尤工舉業嘗

  坐卧小室中肆力於古未幾卒段昕安寕人康熙進士知連城縣民素健悍昕廣置庠塾課以

  儒行風始革復刋田式使賦不偏重禁溺女擒亂民賑饑荒雍正間以清介保舉内陞主事弟㬢以

  進士知雲山縣案無留牘薦擢御史屢著直聲歸里後  世宗特召用之多所條奏不存稿