Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   一名𤫊鷲山林阻谷奧無猛獸毒蛇每歳三月十五日四方商賈集山下貿易謂之觀音市起自唐

   永徽中至今如舊 按唐書天寶九載鮮于仲通討南詔進薄白崖分軍欲自㸃蒼山西腹背攻太

   和城元史憲宗三年攻大理登㸃蒼山下臨城中明初藍玉等攻大理遣奇兵遶出㸃蒼山後敵遂

   驚潰㸃蒼為要害之地如此石門山㸃蒼山之隂長松參天高巖蔽日深十餘里

   巔山在太和縣洱河東北一名日課巖府志山有危石懸立下臨深淵段氏時有僧慈濟日禮

   拜迦葉於其上至今呼為拜佛石雞額山在太和縣東北七十里一名雞岩山明楊慎遊

   滇記崖出水面石磴盤旋可三百武削壁卷阿正向㸃蒼十九溪峯盡在几席龍伯山

   州東州之案山也與鳳儀山相對又名東山頂有龍泉溉田可數百頃五佛山在趙州東

   十五里嵯峨延亘東南諸山皆其支派下有泉不竭不溢曰聖泉相近有金桂鳳凰諸山覆釡

   山在趙州東南白崖北五里平甸突起狀如覆釡白崖平岡數十里於此發脉天橋山