Page:Sibu Congkan Xubian278-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-180.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


  西 本朝康熙四十六年知府盧詢建雞和書院在鎮南州 本朝康熙四十一年

  州陳元建山天書院在南安州 本朝康熙四十九年知州張倫至建文龍書

  院在定遠縣 本嘉慶七年樹人書院在廣通縣 本朝乾隆三十八年知縣張

  棟川書院在姚州明正徳中建本朝康熙三十三年日新書院

  姚縣治 按楚雄縣有龍泉書院南峯書院龍岡書院並明嘉靖中建姚州有南中書院萬厯中建

  南安州有汲泉書院今皆廢萬春書院在黒井 本朝乾隆四十七年提舉朱璋等建

  琅井書院在琅井 本朝乾隆四十三年提舉蓋天祥建靈源書院在白井原

  設龍吟書院 本朝乾隆五十七年提督王子音移建明倫堂東改今名

 ︹户口︺原額人丁一萬三千七十今滋生男婦大小共三十八萬四千四百四十名口計七萬四千七

  百九十八户又屯民男婦大小共一十三萬