Page:Sibu Congkan Xubian278-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-180.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   名伏虎箐又有黄龍烏龍二山左右環拱邑之名山也為大姚來往要衝赤石山在定遠縣

   西三十里山多赤石一名赤土山林木幽𮟏延亘二百餘里其東有泉下流為零川圖經即楚雄之

   峩㟤山也化佛山在定遠縣西三十里紫甸鄉一名自久山明初土酋自久據山為砦故名

   舊志洞泉深碧流為瀑布木葉落水中常有雙翠鳥啣去府志山廣四十餘里有龍洞不可測禱雨

   劉大山在定遠縣北二十里通志山高林密路通元謀蠻人潛伏剽掠明時知府邵敏

   立哨其上行人便之獨立山在定遠縣東北三十里舊志一名諸葛山亦曰破軍山相傳孔

   明過此鑿山岡左右以厭勝有井舊出滷水今竭下有白石泉民資灌溉之利通志山形如圓樹

   高登山在廣通縣東三里元時有鹽井建鹽司於此今廢亦名鹽食山東山在廣通縣

   東十里𫝑如魚躍龍門九盤山在廣通縣東五十里囘旋險峻道路九盤立關其中

   獅山在廣通縣東南相近有卧象山與伏獅山相對拱峙山麓俱産銀礦又有金雞山在獅象