Page:Sibu Congkan Xubian278-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-180.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  奎闡明文敎郡人立二賢祠祀之解守居庸人洪武間為州訓導被誣謫戍河西旋命軍中

  通經儒士召入翰林會靖難兵至以建文舊臣仍發戍所邑士多出其門常昇懷遠人開平王

  遇春次子襲封開國公以抗靖難師安置臨安尋以憂死閻閎臨清人嘉靖初吏科給事中謫

  𫎇自縣丞寓建水作正已堂記後召還閎在臨安探巖穴之勝今有山洞以閻名尹革

  人嘉靖間任兵科給事中時楊慎以議禮謫戍革上疏諫亦被斥為太和縣丞因寓𫎇自遂家焉

  畢山人𥘉不言其生年明末遊石屏愛異龍湖島遂居焉常為人相地有奇驗一日危坐語

  人曰予逝矣悉取書籍及詩草焚之今州西有墓

 ︹列女︺︹元︺蘇氏女父蘇那懷元末任曲陀關萬户同知卒兩子俱幼女撫育成立終身不字

  事聞被旌︹明︺邢奎妻江氏建水人正統中隨夫戍廣西南丹衞未幾奎卒氏年二十

  七廣人留之不聽攜孤負骸歸葬安貧守節撫孤成立萬傳妻張氏建水人傳死氏