Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  務今磨者鹽井在府境 本朝雍正七年設鹽大使駐整董管理井務今裁

  母鹽井在威遠同知治東 本朝雍正三年設鹽大使駐此嘉慶八年移駐於香鹽井以抱

  母井歸威遠同知兼管香鹽井在威遠同知治東 本朝嘉慶八年移抱母井大使駐此

  改爲香鹽井大使十九年兼管抱母井鹽務更名抱香井大使

 ︹古蹟︺恭順故州在府東北二百四十五里明初改他郎寨土司爲恭順州 本朝順治十

  八年廢州以元江府通判駐劄其地即今他郎通判新化故城在他郎通判治西北二百

  里元史地理志馬籠部因馬籠山立寨在元江路北所居蠻阿𭶚元初立爲千户屬寕州萬户至元

  十三年改隸元江萬户二十五年屬元江路明統志馬籠他郎本二甸至元間以馬籠并入他郎明

  初置爲馬籠他郎甸長官司直隸雲南布政使司宏治中改爲新化州嘉靖五年築土城萬厯十九

  年改屬臨安府通志 本朝康熙五年併入新平縣今州城故址猶存雍正十年改屬元江府