Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年平緬諸蠻刀幹孟作亂逐麓川酋思倫發明年官軍擊平緬擒幹孟平緬悉平是也通西

  廢府在隴川司西南元置明初廢元史地理志大德元年𫎇陽甸酋領緬吉納欵遣其弟阿不

  刺等赴闕進方物且請𡻕貢銀千兩及置郡縣馹傳遂立通西軍民府廢南睒在干崖司

  西北元史地理志南睒在鎮西路西北其地阿賽睒午真睒白夷峩昌所居元初内附至元十五年

  置南睒隸金齒宣撫司通志元金齒領六路一睒六路柔遠范施鎮康鎮西平緬麓川其一即南睒

  也明初廢尚書營在㕔城北三十里明正統間靖遠伯王驥征麓川駐師於此孟木

  寨在猛卯司西明統志宏治中孟養叛酋思祿過金沙江奪據孟木章貢蠻莫諸村寨曩宋

  甸在南甸司明統志司地舊名南宋在㕔南半箇山其山界限華夷知事謝氏居曩宋悶氏居盞

  西屬部直至金沙江與迤西地犬牙相錯夾象石在㕔城東龍川江東岸渡江而西即高黎

  共山麓也明正統三年麓川思任發叛都督方政及别將高遠渡江逼賊於上江重地深入求救於